تصاویر جلسه ی تخصصی مداحی استاد میرزا محمدی

بسیج مداحان استان البرز

شرح در بخش اخبار