تجلیل از پیرغلام اهل بیت

حاج محمد رحمانی

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج مداحان استان البرز در روز چهارشنبه 95/8/12 در خانه ی مداحان کشور از پیر غلام بین المللی فخرالذاکرین ابوالشهید حاج محمد رحمانی تجلیل به عمل آمد.تصاویر: