جشنواره مالک اشتر

بسیج مداحان:

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج مداحان استان البرز این سازمان برای سومین سال موفق به کسب عنوان سازمان برتر استان و دریافت نشان مالک اشتر درسال 95 گردید./لازم به ذکر است که در بین کانون بسیج مداحان نواحی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان کانون بسیج مداحان ناحیه نظر آباد به عنوان کانون برتر انتخاب شد