جلسه ی هم اندیشی پیشکسوتان و نخبگان عرصه مدح وشعر آیینی

نسخه مناسب چاپ
بسیج مداحان:اولین جلسه ی هم اندیشی پیشکسوتان و نخبگان عرصه مدح وشعر آیینی در حسینیه شهدای مداح استان البرز استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان از استان البرز:اولین جلسه ی هم اندیشی پیشکسوتان و نخبگان عرصه مدح وشعر آیینی  در حسینیه شهدای مداح استان البرز استان برگزار شد.