آموزش مقتل شناسی توسط استاد واضحی آشتیانی

نسخه مناسب چاپ
آموزش مقتل شناسی توسط استاد واضحی آشتیانی در روزهای چهارشنبه اول هر ماه در حسینیه بسیج مداحان استان البرز برکزار می شود.