آغاز فعالیت واحد جوانان بسیج مداحان استان البرز

بسیج مداحان: واحد جوانان سازمان بسیج مداحان و مدیران هیئات مذهبی استان البرز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج مداحان استان البرز، واحد جوانان سازمان بسیج مداحان و مدیران هیئات مذهبی استان البرز به سرپرستی محمد مهدی مطیعی یکی از مداحان جوان با 60 نفر اعضای فعال آغاز به کار کرد.

گفتنی است، هدف از راه اندازی این واحد توجه خاص به برنامه های جوانان بوده و برنامه های اختصاصی برای این جوانان پیش بینی شده است.