سلسله جلسات پرسش و پاسخ با حضور حجت الاسلام حاج میرزا محمدی

بسیج مداحان:سلسله جلسات پرسش و پاسخ با حضور حجت الاسلام حاج میرزا محمدی در حسینیه سازمان بسیج مداحان سپاه استان البرز برگزارشد.

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج مداحان استان البرز، سلسله جلسات پرسش و پاسخ با حضور حجت الاسلام میرزا محمدی و جمعی از مداحان برجسته استان  در محل حسینیه سازمان بسیج مداحان سپاه استان البرز برگزارشد.