جلسه ی تخصصی مداحی استاد میرزامحمدی

بسیج مداحان استان البرز

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان،در هفتم بهمن ماه جاسه ی تخصصی مداحی توسط استاد میرزا محمدی در حسینیه شهدای مداح استان البرز با حضور نخبگان و مداحان استا از ساعت 15 الی18 برگزار گردید: