عیادت از نخبگان مداحی در بستر بیماری

بسیج مداحان

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان:مسئولین سازمان بسیج مداحان استان البرز در طی هفته های گذشته از نخبگان عرصه ی شعر و مرثیه سرایی در بستر بیماری عیادت کردند.