اولین جلسه ی هم اندیشی پیشکسوتان و نخبگان عرصه مدح وشعر آیینی

بسیج مداحان:اولین جلسه ی هم اندیشی پیشکسوتان و نخبگان عرصه مدح وشعر آیینی در حسینیه شهدای مداح استان البرز استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان:اولین جلسه ی هم اندیشی پیشکسوتان و نخبگان عرصه مدح وشعر آیینی در حسینیه شهدای مداح استان البرز  استان برگزار شد.