آموزش مقتل شناسی توسط استاد واضحی آشتیانی+عکس

نسخه مناسب چاپ
بسیج مداحان: آموزش مقتل شناسی توسط استاد واضحی آشتیانی در روزهای چهارشنبه اول هر ماه در حسینیه بسیج مداحان استان البرز برکزار می شود.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان از استان البرز،آموزش مقتل شناسی توسط استاد واضحی آشتیانی در روزهای چهارشنبه اول هر ماه در حسینیه بسیج مداحان استان البرز برکزار می شود.