آخرین مراسمات

برگزاری مراسم یادبود شهدای آتش نشان
بسیج مداحان استان البرز
بسیج مداحان استان البرز
بسیج مداحان استان البرز
بسیج مداحان:اولین جلسه ی هم اندیشی پیشکسوتان و نخبگان عرصه مدح وشعر آیینی در حسینیه شهدای مداح استان البرز استان برگزار شد.
بسیج مداحان: آموزش مقتل شناسی توسط استاد واضحی آشتیانی در روزهای چهارشنبه اول هر ماه در حسینیه بسیج مداحان استان البرز برکزار می شود.
بسیج مداحان: شوذب محمدی گفت:تعداد مداحان استان البرز 2800 نفر در حوزه ی آقایون و خواهران فعالیت می کنند و از این تعداد، تقریباً 800 نفر خواهر هستند و تمامی این مداحان در حال ساماندهی و صف بندی شدن برای بهتر شدن وضعیت این جامعه در استان البرز هستند.