خانه

سازمان بسیج مداحان

تصویری

تبلیغات

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج مداحان ، «ابراهیم نوروزی فر» مسئول بسیج مداحان استان البرز با تأکید بر هجمه سنگین رسانه ای دشمن در جنگ نرم  گفت : با برگزاری چنین نشست هایی و آگاه سازی آحاد جامعه در برابر ا
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج مداحان ، «ابراهیم نوروزی فر» مسئول بسیج مداحان استان البرز با تأکید بر هجمه سنگین رسانه ای دشمن در جنگ نرم  گفت : با برگزاری چنین نشست هایی و آگاه سازی آحاد جامعه در برابر ا