بسیج مداحان:اولین جلسه ی هم اندیشی پیشکسوتان و نخبگان عرصه مدح وشعر آیینی در حسینیه شهدای مداح استان البرز استان برگزار شد.
بسیج مداحان: آموزش مقتل شناسی توسط استاد واضحی آشتیانی در روزهای چهارشنبه اول هر ماه در حسینیه بسیج مداحان استان البرز برکزار می شود.
بسیج مداحان: شوذب محمدی گفت:تعداد مداحان استان البرز 2800 نفر در حوزه ی آقایون و خواهران فعالیت می کنند و از این تعداد، تقریباً 800 نفر خواهر هستند و تمامی این مداحان در حال ساماندهی و صف بندی شدن برای بهتر شدن وضعیت این جامعه در استان البرز هستند.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز با بیان اینکه افسران جنگ نرم باید با دشمنان مقابله کنند،‌ گفت: مداحان در خط مقدم جنگ نرم هستند و نفس آن‌ها کمتر از واعظ نیست و باید با بصیرت خط امام راحل تبلیغ شود.
بسیج مداحان: مسئول بسیج مداحان استان البرز با اشاره به اینکه دشمن برای نفوذ در مداحان و در اختیار گرفتن ظرفیت آنها برای رسیدن به اهداف خود برنامه دارد، گفت: اگر دشمن زودتر از ما به سراغ مداحان برود جبران این خسارت سخت و پرهزینه است.